Sosyal Medya Pazarlama Araçları

İşletmeler sosyal medya pazarlama faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmek için kimi araçlar kullanırlar. Bunlar; sosyal medya takip, sosyal imleme ve etiketleme, sosyal ölçümleme ve raporlama, sosyal müşteri ilişkileri yönetimi (bundan sonra MİY) ve blog pazarlamasıdır. Günümüzde sürekli gelişmeye ve daha da yaygın kullanılmaya devam eden sosyal medya, hem kişiler hem de markalar için oldukça önem kazanmıştır. Bu sebeple sosyal medya takibi yapmak oldukça önemli bir hale gelmiştir.

Sosyal medya firmalara tüketicilerle doğrudan iletişime geçmeyi sağlamakla birlikte geleneksel iletişim araçlarına oranla çok daha düşük maliyetlerle bunu gerçekleştirmelerine imkan sunmaktadır. İşletmeler daha fazla müşteri çekebilmek ve mevcut müşteri ilişkilerini arttırabilmek için Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında işletme adına hesaplar açarak marka farkındalığı yaratmakta, müşterileriyle bağlantılarını güçlendirmekte, yeni iş ortaklıkları kurabilmekte, ürün ve hizmet hakkında bilgilendirme yaptıkları gibi sosyal medya sitelerinde yaptıkları paylaşımlar tüketicilerin satın alma davranışları da etkilemektedir.

Kullanıcılara; sıklıkla kullandıkları siteleri saklama, organize etme ve paylaşma hizmeti sunan servisler sosyal imleme siteleri olarak isimlendirilmektedir. Sosyal imlemenin en büyük faydası; sitelerde bulunan ürün ve hizmet ile benzer içeriğe sahip sayfaların linklerini kullanıcıların paylaşımına ve beğenisine sunmaktır. Bu sitelerde kullanıcıların beğendikleri ve diğer kullanıcılarla paylaşmak istedikleri linkler bulunmaktadır. Sosyal etiketlemede ise fotoğraflar veya durum güncellemeleri gibi paylaşımlarda bir kişiye, sayfaya veya yere bağlantı verilmesidir.

Markalar için sosyal ağlarda hesap açmak ve oradan müşterileriyle iletişime geçmek yeterli değildir. Sosyal ölçümleme ve raporlamada yapmaları gerekmektedir. "Marka hakkında sosyal ağlarda neler konuşuluyor haberdar olmak ve gerekiyorsa aksiyon almak da sosyal medya kullanımının işletmeler için vazgeçilmez aşamasıdır." Bu noktada işletmelerin farklı ölçümler yapması gerekmektedir. Yapılan ölçümler ve analizler doğrultusunda firmalar sosyal medya ölçümlerini kendi kurumsal yapılarına dahil edebilirler. Ayrıca bu ölçümler tüketicilerin satın alma sürecindeki davranış durumunu tespit etmede, demografik durumun ölçülmesinde, marka değerinin güçlenmesi ve kurumsal saygınlığın ne seviyede olduğunu anlamada ve yapılan yatırımın geri dönüşünün tespiti hakkında olanak sağlamaktadır.

Sosyal MİY, satış ve pazarlamayı desteklemek amacıyla çeşitli paydaşlar arasındaki katılımı teşvik etmektedir. Bir teknoloji platformu ile iş kuralları, iş akışı ve benzeri unsurlar tarafından desteklenen bir felsefe ve iş stratejisidir. İşletmelerin her bir fonksiyonel alanı üzerinde sosyal MİY’nin çok önemli faydaları vardır. Müşteri ile etkileşimde bulunmayı ve daha iyi müşteri deneyimi sağlamaya yardımcı olur. Sosyal MİY, şirketin müşterinin konuşma sahipliğine verdiği yanıttır.

Ürün ve hizmetler hakkındaki düşüncelerini çevrimiçi ortamda paylaşan tüketici bloglarının artması, tüketici bloglarını etkin bir pazarlama faaliyeti haline getirmiş ve “blog pazarlamasını” önemli bir sosyal medya aracı olarak kullanılmasına sebep olmuştur. Firmalarda bu gelişmeler doğrultusunda kendilerine ait blog sayfaları açarak tüketicileri ile etkili bir diyolag kurmak istemektedirler. Bloglar sayesinde işletmeler iç ve dış müşterileri nezdinde görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmaktadır. Büyük veya küçük firmalar müşterilerine doğrudan ulaşabiliyor ve iki yönlü pazarlama iletişimine girebiliyorlar. Bloglar firmaların kararlarında dikkate alabilecekleri bilgiler edinmelerinde de yardımcı olmaktadır.

Belli başlı dört tür blog bulunmaktadır.

Kişisel bloglar, internet üzerinden bireysel olarak yapılan bloglardır.
Temasal bloglar, bir uzman kişi tarafından belirli bir konu hakkında yazılan ve düzenlenen bloglardır. Topluluk blogları, belirli kriterklere göre o topluluğa üye olmuş, blog üyeleri tarafından yazılan bloglardır. Kurumsal bloglar, şirketlerin kendileri ile alakalı haberleri daha samimi şekilde halka sundukları bloglardır

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurunuz

Lütfen Aşağıdaki Bilgileri Doğru Giriniz.