Sosyal Medya Pazarlaması Süreci Adımları

Günümüzde tüketiciler bir ürün veya hizmeti satın alma kararı öncesinde online olarak daha fazla araştırma yapmaktadırlar. Sosyal medya pazarlaması, tüketicilerin ilgilendikleri markaya, ürün veya hizmete erişmelerine olanak sağlayan çekme stratejisidir. Online izleyici grubu, gerçek odak grup olarak kullanılır. Karşılıklı konuşmalar, bloglar, görüş siteleri ve sosyal ağlar gibi geniş bir yelpazeden oluşur. İşletmeler sosyal medyayı doğru ve sürdürülebilir bir biçimde yürütmek için sosyal medya pazarlaması süreçlerine odaklanmaktadır.

Sosyal medya pazarlama sürecini işletmeler dört temel adımda sürdürürler. Bunlar; dinleme, bağlanma, ölçme ve optimize etmedir. Dinleme, müşterilerin ürün veya hizmetten tatmin olma durumunu, markaya karşı olan sadakatini, ürün geliştirmede ve yeni ürün fikirlerini, rakiplerin faaliyetlerini ve pazar fırsatlarının durumunu ortaya çıkartır. Ayrıca işletmelerin müşterilerini daha derinden anlamalarını sağlar. Dinlemede, müşterilerin konuşmalarının kalitatif bakış açısı ile incelenmesinin artılarından biri de tüm ilgili online konuşmaların kendi bağlamlarında neden ve sonuç ilişkisi kurularak incelenmesidir.

Marka bağlılığı, tüketicinin belirli bir markaya karşı pozitif tutum geliştirmesi, bağlı olduğu markayı sıklıkla satın alması, satın almaya devam etmesi ve uzun süreler boyunca o markayı kullanması anlamına gelmektedir. Günümüzde tüketiciler marka tercihlerini yaparken çok fazla seçenekle karşılaşmaktadırlar. Markalar arasında seçim yaparken kendilerine en çok faydayı sağlayacak markayı tercih etme aşamasında satın alma davranışı sergilerler. Tüketicilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılamasıyla oluşan memnuniyet düzeyi markaya karşı duyulan bağlılık düzeyini de etkiler. İşletmelerin sosyal ağlarda markaları için oluşturdukları sayfalarda müşteri bağlılığını arttırmaya yönelik faaliyet ve aktivitelerde oldukça dikkatli olması gerekir. Sosyal medyadaki etkinlikler tüketiciler için bağlılık yaratmada etkili olur. İşletmeler tüketicilerin zihnine girerek karar verme sırasında hatırlanmayı ve duygusal bağlar kurmayı hedeflemektedirler. Bu sebepten dolayı işletmeler yeni yöntemler ve araçlar kullanmaktadırlar. Sosyal medya bu amaçlar doğrultusunda işletmeler tarafından kullanılan araçlardan bir tanesidir.

Sosyal medya ölçümü, firmaların belirledikleri hedefleri doğrultusunda ortaya koydukları sosyal medya faaliyetlerinin takip edilmesi ve bu faaliyet performanslarının ölçülmesi olarak tanımlanır. Sosyal medya platformlarının farklı alanlarında veri toplayıp ölçüm yapmak, firmalara hem müşterilerinin karar süreçleriyle ilgili hem de sosyal medyada neler olup bittiği ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olma şansı verir.

Sosyal medya pazarlamasında optimize etme aşamasında işletmeler müşterilerle uzun dönemli aktif ilişkiler kurma yollarına gitmelidir. Tüketicinin neyi nasıl istediği, sunulan çözümün ne kadar efektif olduğunu bilmek işletmelere önemli geri beslemeler sunar. İşletmeler bu iletişim çabalarını optimize ederek ilk baştaki sürece yani “dinleme” aşamasına geri dönerek süreci yinelemiş olurlar.
Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurunuz

Lütfen Aşağıdaki Bilgileri Doğru Giriniz.